.
.

.

Tvorba webových aplikacií

Tvoríme webové aplikacie, které splňuj[ vaše specifické požadavky. Často se jedná o webové aplikace, ktoré podporujú činnost vašej firmy. Speciálne webové aplikacie môžete uplatnit hlavne v oblastech marketingu, obchodu, servisu a technické podpory. Urobíme aplikáciu na kľúč. 

Tvorime: V najmodernejšom jazyku ASP.NET MVC  c#, MS-SQL,JQuery,CSS.  Grafiku: Photoshop,Corel